elektrodistribucija ili elektro-distribucija

Kako se piše elektrodistribucija ili elektro-distribucija?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše elektrodistribucija.

Prefiks elektro- ukazuje da osnovna reč ima veze sa električnom energijom i elektricitetom i uvek se u složenicama piše spojeno. Primeri za to su : elektromagnet, elektromotor, elektrotehnika, elektroindustrija…

Primeri u rečenicama:

Elektrodistribucija Beograd je uvela nove promene u radu.

Da li si bio do elektrodistribucije?

Proveri račun u elektrodistribuciji!