elemenat ili element

Kako se piše elemenat ili element?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.

Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju.

Kada se u rečima stranog porekla nađe suglasnička grupa nt , ona se može razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno.

Primeri u rečenicama:

Periodni sistem elemenata mi je oduvek bio interesantan.

Koji element kupuješ?

Element koji mi je potreban ne mogu naći ovde.