na leto ili naleto

Kako se piše na leto ili naleto?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše na leto.

Predloške veze s nazivima godišnjih doba pišu se odvojeno: na leto, u leto, na jesen, u jesen, pred jesen, na proleče, u proleće, s proleća, na zimu, u zimu, pred zimu itd.

Primeri u rečenicama:

Idemo u Grčku na leto.

Hoćete li doći kod nas na leto?

Ovde je česta greška jer ljudi povučeni metatonijskim prenošenjem akcenta na proklitiku u nekim govorima pišu ovu konstrukciju spojeno (nȁ leto).