kraj telefona ili na telefonu

Kako se piše kraj telefona ili na telefonu?

Prema srpskom pravopisu ispravna su oba izraza. Međutim, imaju različito značenje.

Kraj telefona up

otrebljava se sa značenjem pored uređaja telefona.

Drugi izraz, na telefonu, znači na telefonskoj vezi.

Primeri u rečenicama:

Dobar dan, Marko na telefonu. Da li mogu da dobijem Stefana?

Već pola sata stojim kraj telefona i očekujem njegov poziv.

Ja sam kraj telefona, očekivala sam tvoj poziv.