đene đene

Šta znači đene đene?

Đene đene je izraz koji se koristi da opišemo nešto polovično, pola – pola, pomalo, još i dobro i tome slično.

Na ovaj oblik naići ćete pretežno u seoskim područjima, gde se ne poklanja prevelika pažnja obogaćivanju rečnika.

Primeri u rečenici:

Krojačica mi je ovu suknju sašila đene đene, ali sa bluzom sam potpuno zadovoljna.

Koje su šanse da pokisnemo? Ako ne požurimo sad, đene đene.