Oznaka: djene djene

đene đene

Šta znači đene đene?Đene đene je izraz koji se koristi da opišemo nešto polovično, pola – pola, pomalo, još i dobro i tome slično.Na ovaj oblik naići ćete pretežno u seoskim područjima, gde se ne poklanja prevelika pažnja obogaćivanju rečnika. Primeri u rečenici:Krojačica mi je ovu suknju sašila đene đene, ali sa bluzom sam potpuno […]