Oznaka: đene đene

đene-đene ili đene đene

Kako se piše đene-đene ili đene đene?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše sa crticom tj. đene-đene. Ovaj prilog je turskog porekla i značenje je još-još, koliko-toliko, kojekako. Predstavlja nešto što se može podneti.Primeri u rečenicama:Ovog petka vreme je bilo đene-đene.Ta haljina mi je đene-đene.Predstava je đene-đene.

đene đene

Šta znači đene đene?Đene đene je izraz koji se koristi da opišemo nešto polovično, pola – pola, pomalo, još i dobro i tome slično.Na ovaj oblik naići ćete pretežno u seoskim područjima, gde se ne poklanja prevelika pažnja obogaćivanju rečnika. Primeri u rečenici:Krojačica mi je ovu suknju sašila đene đene, ali sa bluzom sam potpuno […]