Oznaka: đene đene

đene-đene ili đene đene

Kako se piše đene-đene ili đene đene? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše sa crticom tj. đene-đene. Ovaj prilog je turskog porekla i značenje je još-još, koliko-toliko, kojekako. Predstavlja nešto što se može podneti. Primeri u rečenicama: Ovog petka vreme je bilo đene-đene. Ta haljina mi je đene-đene. Predstava je đene-đene.

đene đene

Šta znači đene đene? Đene đene je izraz koji se koristi da opišemo nešto polovično, pola – pola, pomalo, još i dobro i tome slično. Na ovaj oblik naići ćete pretežno u seoskim područjima, gde se ne poklanja prevelika pažnja obogaćivanju rečnika. Primeri u rečenici: Krojačica mi je ovu suknju sašila đene đene, ali sa […]