iskorišćen ili iskorišten

Kako se piše iskorišćen ili iskorišten?

Pravilno je iskorišćen

Kada bismo ovu reč razdvojili na njene morfeme, situacija bi bila sledeća: iz- + -korist- + jen    -> iskorist- + -jen -> iskorisćen -> iskorišćen.

Dakle, najpre je došlo do jednačenja suglasnika po zvučnosti, zvučni glas z je morao da pređe u svoj parnjak s ispred bezvučnog glasa k. Zatim, dolazi do jotovanja glasa t i dobijamo ć (t+j=ć), i na kraju, imamo jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, odnosno glas s će preći u š ispred prednjonepčanog glasa ć, koje smo u prethodnom koraku dobili jotovanjem.  

Na primer:

Nije shvatio da je iskorišćen u njihovu korist