bar a bar ili barabar

Kako se piše bar a bar ili barabar?

Pravilno se piše barabar.

Ovaj pridev je sinonim za reči uporedo, jednako, isto, ujednačeno itd.

Karakterističan je za područje koje je u prošlosti bilo pod turskom vladavinom, pa ga zato u srpskom jeziku svrstavamo u turcizme.

Moderne, mlađe generacije retko upotrebljavaju ovaj izraz, ali se među starijim stanovništvom može čuti, naročito u ruralnim oblastima srpskog govornog područja.

Primeri u rečenici:

Mislim da su Adidas i Najk barabar što se tiče obima prodaje.

Oba šatora su barabar, nećete pogrešiti koji god da izaberete.

Ta semena su barabar.

Dodajte još malo peska da bi bilo barabar.