bezcenje ili bescenje?

Kako se piše bezcenje ili bescenje?

Piše se bescenje.

Reč je nastala kombinovanom tvorbom. Na osnovu -cen- dodat je prefiks bez- i sufiks -je.
Prvo je izvršeno jotovanje, a zatim je u nastaloj reči (bezcenje) izvršena glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj je zvučno Z, pod uticajem bezvučnog C, prešlo u svoj bezvučni parnjak S.

Primeri:

Stan na kraju grada bio je u veoma lošem stanju, pa je prodat u bescenje.
Reč bescenje spada u apstraktnu imenucu srednjeg roda.
Više nije mogao da spasi firmu od dugova, i morao je da je da u bescenje.
Zbog svojih loših odluka, ono što je skupo platio pri kupovini, prodao je u bescenje.