Oznaka: bezcenje

bezcenje ili bescenje?

Kako se piše bezcenje ili bescenje?Piše se bescenje.Reč je nastala kombinovanom tvorbom. Na osnovu -cen- dodat je prefiks bez- i sufiks -je.Prvo je izvršeno jotovanje, a zatim je u nastaloj reči (bezcenje) izvršena glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj je zvučno Z, pod uticajem bezvučnog C, prešlo u svoj bezvučni parnjak S. Primeri: […]