Bojazan

Šta je Bojazan – strah?

Strah ili Bojazan je emocionalno stanje koje se odnosi na osjećaj neizvjesnosti, nelagode ili opasnosti u vezi sa budućnošću. To se javlja kada individua percipira neku situaciju ili događaj kao potencijalno štetan ili opasan i reaguje sa nelagodom, nesigurnošću ili strahom. Strah se može javiti kao reakcija na konkretnu situaciju ili događaj, kao i kao posljedica traume ili psihološkog poremećaja. On se često povezuje sa pojmom strepnja, ili bojazan, i dolazi od glagola bojati se, i sinonima za plaštiti se, strahovati.