bespomoćan ili bezpomoćan?

Kako se piše bespomoćan ili bezpomoćan?

Piše se bespomoćan.

Reč je nastala spajanjem reči bez + pomoćan. U nastaloj reči (bezpomoćan) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj je zvučno Z, pod uticajem bezvučnog P, prešlo u svoj bezvučni parnjak S.

Primeri:

Taj pas je bio tako mali i bespomoćan, da sam morala da ga zbrinem.
Nije imao nikoga da mu pomogne, bio je potpuno sam i bespomoćan.
Bespomoćno je lajao, dok su ljudi samo prolazili.
Nakon svega što se desilo, bila je razočarana i bespomoćna.