bescarinski ili bezcarinski?

Kako se piše bescarinski ili bezcarinski?

Piše se bescarinski.

Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev carinski dodat je prefiks bez-. U nastaloj reči (bezcarinsko) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj je zvučno Z, pod uticajem bezvučnog C, prešlo u svoj bezvučni parnjak S.

Primeri:

Bescarinske zone nazivaju se još i slobodne zone, a predstavljaju mesta na kojima nema
naplate carine.
Na predstojećoj sednici raspravljaće se o bescarinskom uvozu cigareta u Srbiju.
Slobodna trgovina podrazumeva bescarisnki izvoz, kao i bescarinski uvoz.
Bescarinska zona se uglavnom nalazi blizu međunarodne luke, i tu se uvezeni objekti
mogu iskrcati bez plaćanja.