beleška ili beležka?

Kako se piše beleška ili beležka?

Piše se beleška.
Reč je nastala od osnove reči beležiti (belež-) i nastavka -ka. U dobijenom obliku (beležka) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj je zvučno Ž, pod uticajem bezvučnog K, prešlo u svoj bezvučni parnjak Š.

Primeri:

Tvoja beleška mi je bila veoma korisna.
Iz ove beleške sam to naučila.
Pogledaj Markovu belešku.