Antarktik ili Antartik?

Kako se piše Antarktik ili Antartik?

Pravilno se piše Antarktik.

Antarktik predstavlja oblast Zemlje oko Južnog pola. Ime je dobio  prema tome što se nalazi na suprotnoj strani od Arktika. Arktik predstavlja oblast Zemlje oko Severnog pola.

Ova reč poreklo vodi iz grčkog jezika i predstavlja složenicu od dve reči:

  1. antí – što znači suprotan, protiv, naspraman
  2. arktikós (severni)

Primeri u rečenicama:

Da li bi ikada volela da posetiš Antarktik?

Ne bih volela da idem na Antarktik.

Hej, na Antarktiku žive pingvini!