besciljan ili bezciljan?

Kako se piše besciljan ili bezciljan?

Piše se besciljan.

Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na reč cinjan dodat je prefiks -bez. U nastaloj reči (bezciljan) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj je zvučno Z, pod uticajem bezvučnog C, prešlo u svoj bezvučni parnjak S.

Primeri:

Pošto su ga današnji događaji jako potresli, izašao je iz kuće i dugo besciljno šetao.
Ona nije bila ambiciozna osoba i ceo život bio joj je besciljan.
Mnogi za planinarenje misle da je besciljno lutanje, dok je, za druge, to način života.
Bio je vrlo besan i uznemiren, pa ja satima samo besciljno trčao po šumi.