korak-dva ili korak dva

Kako se piše korak-dva ili korak dva?

Ispravno je samo korak-dva.
Prilikom kombinovanja imenica i brojeva obavezno je pisanje crtice.
Treba naglasiti da je u pitanju crtica – , a ne crta — .

Primeri u rečenicama:

Bio je na svega korak-dva od mene, ali me nije video.

Potrebno mi je još korak-dva da ostvarim svoj cilj.

Hodnik nije veliki, korak-dva otprilike.