opšteobrazovni ili opšte obrazovni

Kako se piše opšteobrazovni ili opšte obrazovni?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše opšteobrazovni.

Prefiks opšte- se u složenicama uvek piše spojeno kada složenica ima značenje sveobuhvatnosti, kao što su: opštedruštven, opštenarodni, opšteprihvaćen, opštepoznat, opštepriznat, opštevažeći…

Primeri u rečenicama:

Pogledajte predavanja iz opšteobrazovnih predmeta.

Koji su to opšteobrazovni predmeti na tvom fakultetu?

Smatram da bi ovaj predmet morao biti opšteobrazovan!