obožavalac ili obožavaoc

Kako se piše obožavalac ili obožavaoc?

Prema srpskom pravopisu pravilno je obožavalac.

Glagol ove imenice glasi obožavati.

Na glagolsku osnovu dodaje se nastavak –lac kada želi da se konstruiše imenica koja označava vršioca radnje. Npr. gledalac, pratilac, poznavalac…

Promenu reči obožavalac po padežima možete videti u tabeli.

Padežjedninamnožina
Nominativobožavalacobožavaoci
Genitivobožavaocaobožavaoca
Dativobožavaocuobožavaocima
Akuzativobožavaocaobožavaoce
Lokativobožavaocuobožavaocima
Vokativobožavaočeobožavaoci
Instrumentalobožavaocemobožavaocima

Primeri u rečenicama:

Nepoznati obožavalac mu se obratio s puno ushićenja.

Da li je i Marko njegov obožavalac?

Vau, imaš puno obožavaoca!