Faradejev kavez ili faradejev kavez

Kako se piše Faradejev kavez ili faradejev kavez?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše Faradejev kavez.

Prisvojni pridev koji potiče od vlastitog imena i koji se završava na –ov, -ev, -in ne gubi svojsva vlastitog imena i uvek se piše velikim početnim slovom. Npr. Njutnov zakon, Pandorina kutija, Hukov zakon…

Primeri u rečenicama:

Faradejev kavez je ime dobio po Majklu Faradeju.

Šta znači Faradejev kavez?

Koji je princip dejstva Faradejevog kaveza?