kovanica ili novčanica

Kako se piše kovanica ili novčanica?

Koriste se obe reči, ali one imaju različito značenje.

Kovanicom označavamo novac koji je sačinjen od metala. Sa druge strane, novčanica je naziv za štampani novac, dakle, papirni novac.

Primeri u rečenicama:

Volela bih da gledam proces štampanja novčanica.

Čiji se lik nalazi na novčanici od hiljadu dinara?

Imam punu kasu kovanica, moraću da ukrupnim taj novac.