koketerija ili koketarija?

Kako se piše koketerija ili koketarija?

Ispravno je samo koketerija.
Reč je francuskog porekla i označava ponašanje kojim se želi privući pažnja, probuditi želja za dopadanjem i sl.

Primeri:

Kasnije se muzika stišala, čula se još samo ženska koketerija.
Kasnije sam uz koketeriju shvatio da je ona vrlo dobra.
Privlačila je pažnju svojom koketerijom, ali i lepotom kojom je zračila.