efekat ili efekt

Kako se piše efekat ili efekt?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se upotrebljavaju oba oblika.

Kada se u rečima stranog porekla nađu suglasnička grupa kt , ona se može razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno.

padežjedninamnožina
nominativ efek(a)tefekti
genitivefektaefekata
dativ  efektuefektima
akuzativefek(a)tefekte
vokativefekteefekti
instrumentalefektomefektima
lokativefektuefektima

Primeri u rečenicama:

Kakav efekat ostavlja ovaj tretman?

Dopada mi se efekat kojim ovo deluje.

Da li ovo ima efekta?