ko ili k’o?

Kako se piše ko ili k’o?

Piše se ko.
Kada se neki vokal izgubi prilikom asililacije ili sažimanja, ne treba pisati apostrof koji će označiti taj izgubljeni vokal.
U slučajevima gde je potrebno to naročito naglasiti upotrebljava se znak dužine, pa ćemo pisati: kô.

Primeri:

Vikao je ko da je poludeo!
Pričala je ko da je popila svu pamet ovoga sveta.
Marko se ponašao ko da je on stariji brat, a ne najmlađi.