Ne zadugo ili nezadugo

Kako se piše ne zadugo ili nezadugo?

Ispravno se piše nezadugo kao jedna reč. Nezadugo je prilog koji se koristi kao sinonim za uskoro ili usled toga.

Primeri u rečenicama:

Nezadugo ćemo krenuti na put.

Nezadugo će početi predavanje.

Uskoro, nezadugo, biće održan sastanak.

Napomena: “Ne zadugo” bi bio oblik koji bi označavao nešto suprotno od “zadugo”, ali u srpskom jeziku takva konstrukcija nije uobičajena i ne postoji kao jedna reč.