kiseljenje ili kiselenje?

Kako se piše kiseljenje ili kiselenje?

Ispravno je samo kiseljenje.
Kada gradimo glagolsku imenicu od glagola sa prezentskom osnovi na i, onda dolazi do vršenja glasovne promene – jotovanja. (kiseli – ti)

Primeri:

Baka nam je pričala o starom načinu kiseljenja mleka.
Možeš li mi dati svoj recept za kiseljenje kupusa?
Sledi kiseljenje krastavaca za zimu.