hidroelektrana ili hidro-elektrana

Kako se piše hidroelektrana ili hidro-elektrana?

Pravilno je hidroelektrana.

Reči u čijoj tvorbi je prvi deo prefiksoid često predstavljaju problem u normiranju. Postoje prefiksoidi koji se u složenicama mogu pisati i sa i bez crtice u zavisnosti od začenja (auto, foto, aero, radio), međutim, prefiksoid hidro se uvek piše spojeno i bez crtice: hidroavion, hidrosistem, hidromehanika…