Oznaka: zapršci

zapršci ili zaprški

Kako se piše zapršci ili zaprški?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo. Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti -šci (zapršci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti -ški (zaprški). Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije […]

ispravci ili ispravki

Kako se piše ispravci ili ispravki?Pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo.  Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti –ci (ispravci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti –ki (ispravki).  Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja se danas naziva […]