astronaut ili kosmonaut

Kako se piše astronaut ili kosmonaut?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo.

Poreklo ove dve reči je različito. Imenica astronaut je engleskog porekla (astronaut, koja je izvedena iz grčkog jezika, pri čemu ástron znači zvezda, a naútēs moreplovac).

Imenica kosmonaut je ruskog porekla (kosmonavt, što je takođe izvedeno iz grčkog jezika pri čemu kósmos znači svemir, a naútēs moreplovac).

Primeri u rečenicama:

Većina dece želi da postanu astronauti kada porastu.

Ko je prvi kosmonaut koji je otišao u svemir?

Da li bi volela da upoznaš jednog astronauta?