zapršci ili zaprški

Kako se piše zapršci ili zaprški?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo.

Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti -šci (zapršci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti -ški (zaprški).

Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja se danas naziva sibilarizacija. Ostaci ove alternacije se danas, između ostalog, ispoljavaju kod imenica na -a (ruci, zapršci, knjizi). Međutim, imamo odstupanje u genitivu množine.

Primeri u rečenicama:

Ja spremam jela bez zaprški.

Napisala je članak “Sve o zpršci” koji je veoma čitan.