bitki ili bici

Kako se piše bitki ili bici?

Piše se i jedno i drugo.

Kod imenica koje se završavaju na -a u dativu i lokativu jednine česta su odstupanja od promene, kao i dubletni oblici. Dativ i lokativ jednine imanice bitka može glasiti i bici i bitki. U obliku bici izvršena je sibilarizacija, pa je velarno k prešlo u palatalno c. U dobijenom obliku (bitci) došlo je do gubljenja sugalsnika t, iz suglasničke grupe teške za izgovor.

Primeri u rečenici:

Naši vojnici hrabro su se borili u svakoj bici u kojoj su učestvovali.

Svaki put kada pričamo o toj bici, pomislim na mnoge ljude koji su izgubuli živote.

Moj pradeda učestvovao je u jednoj bici kada je imao samo 12 godina.

U bici na reci Marici, srpska vojska imala je oko 60000 vojnika.

U Cerskoj bitki 1914. godine srpska vojska pobedila je austrougarske trupe.

U Borodinskoj bitki sukobile su se ruska vojska i vojska Napoleona Bonaparte.


Koliko je bila značajna bitka, govori nam to da su o toj bitki snimili film.


U dugogodišnjoj bitki sa bolešću, na kraju je izašao kao pobednik.