hajci ili hajki

Kako se piše hajci ili hajki?

Pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo.  

Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti –ci (hajci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti –ki (hajki). 

Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja se danas naziva sibilarizacija. Ostaci ove alternacije se danas, između ostalog, ispoljavaju kod imenica na –a (ruci, zapršci, knjizi). Međutim, imamo odstupanje u genitivu množine.