narandža ili pomorandža

Kako se piše narandža ili pomorandža?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo.

Ovo su dva ravnopravna oblika, odnosno dubleti.

Imenica pomorandža potiče iz italijanskog jezika od reći pomarancio, a imenica narandža preuzeta je iz turskog jezika od reči naranç.

Primeri u rečenicama:

Idem do prodavnice da kupim pomorandže.

Hoćeš li mi kupiti kilogram narandži?

Tooo, pomorandže!