alfa zraci ili alfa-zraci

Kako se piše alfa zraci ili alfa-zraci?

Pravilno se piše alfa zraci.

Kada postoje spojevi, postoji pravilo da svuda gde je napisana reč za slovnu oznaku nije potrebno pisati crticu i piše se odvojeno. Primeri su: x zraci, gama zraci, beta zraci…

Kod spojeva gde je slovo upotrebljeno kao jednoslovni simbol, piše se sa crticom: α-zraci, γ-zraci, d-mol, E-dur, a-mol, G-dur…

Primeri u rečenicama:

Da li su alfa zraci pozitivno naelektrisani ?

Alfa zraci su najmanje prodorni.

Hej, pa ti izučavaš alfa zrake ! Prepostavljam da mi možeš reći nešto više o alfa zracima.