nabolje ili na bolje

Kako se piše nabolje ili na bolje?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše spojeno u značnju priloga.

Međutim, dozvoljeno je pisanje odvojeno u drugačijem kontekstu, na primer:

Navikao je na bolje sutra.

Primeri u rečenicama:

Bolest je krenula nabolje.

Da li su ti ispiti krenuli nabolje?

Konačno ide nabolje