primalac ili primaoc

Kako se piše primalac ili primaoc?

Prema srpskom pravopisu pravilno je primalac.

Glagol ove imenice glasi primati.

Na glagolsku osnovu dodaje se nastavak –lac kada želi da se konstruiše imenica koja označava vršioca radnje, imaoca osobine, nosioca stanja… Npr. rukovodilac, gledalac, ronilac, pratilac, poznavalac…

Promenu reči primalac po padežima možete videti u tabeli.

Padežjedninamnožina
Nominativprimalacprimaoci
Genitivprimaocaprimalaca
Dativprimaocuprimaocima
Akuzativprimaocaprimaoce
Lokativprimaocuprimaocima
Vokativprimaočeprimaoci
Instrumentalprimaocemprimaocima

      Primeri u rečenicama:

Molimo Vas da navedete adresu primaoca.

Primalac je bio srećan kad je ugledao poštara.

Piše na pismu da je gospodin Jović primalac.