otputovati ili odputovati

Kako se piše otputovati ili odputovati?

Prema srpskom pravopisu pravilno je otputovati.

U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da zvučno slovo d ispred bezvučnog slova p prelazi u bezvučno slovo t.

Primeri u rečenicama:

Miloš i Emilija su otputovali u Bugarsku na more.

Da li ste otputovali u Grčku?

Svi su uspešno otputovali ove godine na more!