Oznaka: novenbar

novembar ili novenbar

Kako se piše novembar ili novenbar?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novembar. U pitanju je jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Nadzubni sonant n ispred dvousnenih suglasnika b i p prelazi u m, npr. (stambeni, zelembać) Reč novembar potiče od latinske reči novem što znači devet. To je bio deveti mesec u starom rimskom kalendaru. Primeri u […]