pejzaž ili pejsaž

Kako se piše pejzaž ili pejsaž?

Prema srpskom pravopisu pravilno je pejzaž.

Reč je francuskog porekla (paysage).

Značenje ovoe reči jeste predeo, kraj.

Primeri u rečenicama:

Kako je ovo predivan pejzaž!

Ana je naslikala pejzaž s puno emocija.

Da li je na slici pejzaž koji sam video prošle nedelje u tvom selu?