konsekventan ili konsenkventan

Kako se piše konsekventan ili konsenkventan?

Ispravno je samo konsekventan.

Reć je latinskog porekla – consequens i znači ne odstupati od određenog stava, shvatanja, dosledan, postojan, istrajan u načelima.

Primeri u rečenicama:

Njegov odgovor bio je logičan i konsekventan nastavak njegovog govora.

Uroš je bio konsekventan u izvršenju svoje dužnosti.

Njeni odgovori bili su konsekventni i jasni.