konjunkcija ili konjukcija

Kako se piše konjunkcija ili konjukcija?

Iako se u govoru često čuje konjukcija, ispravno je samo konjunkcija.

Reč potiče od čatinske reći conjunctio, što znaći spajanje, združenje.

Primeri u rečenicama:

Moram da prepišem definicije konjunkcije i disjunkcije.

Anu zanima astrologija, danas nam je govorila o konjunkciji i položajima nebeskih tela.

Šta je to konjunkcija, šta disjunkcija, a šta ekvivalencija?