nadesno ili na desno

Kako se piše nadesno ili na desno?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadesno u funkciji priloga.

Primeri u rečenicama:

Treba li ovde da skrenem nadesno?

Hodali smo dugo pravo, pa smo odjednom skrenuli nadesno.

Idi nadesno!

Međutim, može se pisati odvojeno u potpuno drugom kontekstu, na primer: Postavili su ga na desno krilo.