konkistator ili konkvistador

Kako se piše konkistator ili konkvistador?

Ispravna su oba oblika, mada se oblik konkvistador češće čuje u govoru.

Pojam konkistador potiče od španske reči conquistador, što u prevodu znači osvajač. U prenosnom značanju obuhvata pljačkaše i porobljivače.

Primeri u rečenicama:

Ko su bili konkistadori?

Konkvistador je naziv za španske vojnike i osvajače koji su osvajali mnoge teritorije tokom šesnaestog i sedamnaestog veka.

Miloša su zainteresovale priče o konkistadorima.