pseudonauka ili pseudo nauka

Kako se piše pseudonauka ili pseudo nauka?

Prema srpskom pravopisu pravilno je pseudonauka.

Prefiks pseudo- znači lažno, obmanjujući i u spojevima sa imenicom piše se zajedno. Npr. pseudologija, pseudografija, pseudodemokratija.

Primeri u rečenicama:

Kako se definiše pseudonauka?

Ah, ne dopada mi se pseudonauka!

Napišite sve što znate o pseudonauci.