Oznaka: lobanja

ADAMOVA GLAVA

Šta je ADAMOVA GLAVA? Šta znači ADAMOVA GLAVA? ADAMOVA GLAVA  je izraz hrišćanskog porekla. Odnosi se na  lobanju sa ukrštenim kostima u ruskoj kulturi. Prema predanju, Adamovi ostatci se nalaze na Golgoti, gde je bilo raspeće Hristovo. Prema pravoslavom učenju, krv Hristova po proviđenju Božijem sprala Adamovu lobanju u ime celog čovječanstva od grijehova skrnavljenja dajući […]