Datum

Datum 21.05.1997.

Pravilno se ispisuje dan, mesec, godina i odvaja se tačkama bez razmaknice.

Sva tri broja – dan, mesec i godina – mogu se označiti arapskim ciframa, s tačkom, ili se mesec označava rimskim brojem, bez tačke.

Primeri:

  • 2. 8. 2019. ili 2. VIII 2019.
  • pravilno je i 1. avgust 2018.

Sva tri broja koja označavaju dan mesec i godinu treba odvajati razmakom. Nije ispravno 8.5.2014.

Na kraju nije potrebno ali možete dodati reč godine ili skraćenicu god.