nadrilekar ili nadri lekar

Kako se piše nadrilekar ili nadri lekar?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadrilekar.

Prefiksoidi u kvalifikativnoj funkciji poput nazovi, kvazi, nadri, pseudo, eks itd. pišu se spojeno, na primer: kvazinauka, nazoviprijatelj, kvadrilekar, pseudoklasicizam, eksšampion.

Primer u rečenici:

On ti je neki nadrilekar, možeš misliti.