nasuvo ili na suvo

Kako se piše nasuvo ili na suvo?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nasuvo u funkciji priloga.

Prilog nasuvo znači bez upotrebe tečnosti.

Međutim, dozvoljeno je odvojeno pisanje u doslovnom značenju, npr: Položio ga je na suvo.

Primeri u rečenicama:

Danas smo jeli nasuvo.

Obrijao se nasuvo.

Hoćeš li me pošišati nasuvo?