na poček ili napoček

Kako se piše na poček ili napoček?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše na poček u značenju na veresiju, kredit.

Odvojeno se pišu predloške veze sa imenicama, iako se radi o ustaljenim priloškim izrazima, često i akcenatski objedinjenim, kao što su i: bez obzira, za inat, na preskok, na silu, niz vodu, s leđa, u stopu, uz dlaku itd.

Primeri u rečenicama:

U našoj prodavnivi odobravaju ček na poček.

Ja imam još tri čeka na poček.